vineri, 15 noiembrie 2013

Cont de banca IBAN

Cum poti afla daca un cont Iban este corect sau nu? Un IBAN este alcatuit astfel :

|RO| |XX| |yyyy| |ZZZZZZZZZZZZZZZZ|
|__| |__| |____| |________________|
: : : :
: : : :
: : : --> 16 caractere care identifica în mod unic unitatea
: : : teritoriala a institutiei si contul clientului
: : : deschis la respectiva unitate teritoriala
: : : (alfanumerice, majuscule)
: : :
: : --> 4 caractere de identificare a institutiei (alfabetice,
: : majuscule), reprezentând primele patru caractere ale codului
: : BIC al institutiei
: :
: --> 2 caractere de verificare (numerice, de la 0 la 9)
:
--> codul de tara (2 caractere alfabetice, majuscule) - pentru România este RO.


Algoritmul de validare al unui cod IBAN

Pas preliminar: In cazul în care codul IBAN este prezentat pe suport hartie, se converteste formatul acestuia la formatul electronic prin stergerea spatiilor de separare.
EXEMPLU: un cod IBAN de tipul RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 devine RO49AAAA1B31007593840000.
Pasul 1: Se muta primele patru caractere (simbolizând codul de tara si caracterele de verificare) la dreapta codului IBAN.
EXEMPLU: RO49AAAA1B31007593840000 devine AAAA1B31007593840000RO49.
Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform tabelei urmatoare :

A = 10
G = 16
M = 22
S = 28
Y = 34

B = 11
H = 17
N = 23
T = 29
Z = 35

C = 12
I = 18
O = 24
U = 30


D = 13
J = 19
P = 25
V = 31


E = 14
K = 20
Q = 26
W = 32


F = 15
L = 21
R = 27
X = 33EXEMPLU: AAAA1B31007593840000RO49 devine 1010101011131007593840000272449
Pasul 3: Se aplica algoritmul MOD 97-10 (conform ISO 7064). Pentru ca cele 2 caractere de verificare sa fie corecte (codul IBAN sa fie corect), restul impartirii numarului astfel obtinut la 97 trebuie sa fie 1.
EXEMPLU: Restul impartirii lui 1010101011131007593840000272449 la 97 este 1.
http://www.validari.ro/iban.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu